Adhezivi

March 10, 2020

Monobond Plus, Ivoclar Vivadent

Monobond Plus je univerzalni, jednokomponentni bond za sve indirektne restaurativne materijale. Indikacije: univerzalni bond za sve indirektne restaurativne materijale (staklo i oksidne keramike, metal, kompozit, staklom ojačani kompoziti). Stvara jaku vezu […]
March 10, 2020

Monobond Etch&Prime, IvoclarVivadent

Monobond Etch & Prime je jednokomponentni keramički prajmer koji omogućava da se staklo-keramika nagriza i silanizira u jednom koraku.   Indikacije: kondicioniranje staklo-keramike za adhezivnu vezu sa kompozitnim cementom Prednosti: eliminacija […]
March 10, 2020

ExciTE F, Ivoclar Vivadent

ExciTE F je , svetlosno-polimerizujući trokomponentni adheziv sa oslobađanjem fluorida, koji je pogodan za tehniku totalnog nagrižanja.   Indikacije: direktne svetlosno i dvojno polimerizujuće kompozitne i kompomerne nadoknade adhezivno vezivanje […]
March 10, 2020

Adhese Universal, IvoclarVivadent

Adhese Universal je jednokomponentni, svetlosno-polimerizujući adheziv za direktne i indirektne bonding procedure, koji je kompatibilan sa svim tehnika nagrizanja: samonagrizanjem, selektivnim nagrizanjem gleđi i totalnim nagrizanjem. Adhese Universal je dostupan […]