Cementi

March 10, 2020

Multilink Hybrid Abutment, IvoclarVivadent

Multilink Hybrid Abutment je samovezujući kompozitni cement za trajno cementiranje litijum-disilikatne i cirkonijum dioksidne keramike za implantnu osnovu napravljenu od titanijuma/legura titanijuma i cirkonijum dioksida.   Indikacije: ekstraoralno cementiranje litijum-disilikata i […]
March 9, 2020

SpeedCEM Plus, IvoclarVivadent

SpeedCEM Plus je samoadherirajući, samovezujaći kompozitni cement sa mogućnošću svetlosne polimerizacije koji pojednostavljuje i ubrzava proceduru cementiranja. Eliminiše potrebu za kondicioniranjem fosfornom kiselinom i bondiranjem.   Indikacije: Samoadherirajuće cementiranje indirektnih nadoknada […]
March 9, 2020

Variolink Esthetic, IvoclarVivadent

Varilink Esthetic je estetski svetlosno i dvojno vezujući kompozitni cement za trajno vezivanje zahtevnih kompozitnih i keramičkih nadoknada.   Indikacije: Variolink Esthetic LC trajno vezivanje staklo-keramičkih, litijum-disilikatnih i kompozitnih nadoknada […]