Kompoziti

March 9, 2020

Tetric EvoFlow Bulk Fill, IvoclarVivadent

Tečni veoma efikasni bulk kompozit, koji se nanosi u slojevima do 4mm, pogodan i kao prvi sloj kod klase I i II restauracija.   Indikacije: prvi sloj/prvi inkrement kod kompozitnih […]
March 9, 2020

Tetric EvoCeram Bulk Fill, IvoclarVivadent

Modelujući veoma efikasni bulk kompozit, koji se nanosi u slojevima do 4mm za nadoknade u bočnoj regiji.   Indikacije: nadoknade na mlečnim zubima nadoknade u bočnoj regiji (klase I i […]
March 9, 2020

Tetric EvoFlow, IvoclarVivadent

Tečni, svetlosno-polimerizijući, rentgen-kontrasni kompozit za direktne restaurativne procedure i cementiranje koeramičkih i kompozitnih nadoknada.   Indikacije: inicijalni sloj kod nadoknada klase I i V prednje nadoknade (klase III i IV) […]
March 2, 2020

Tetric EvoCeram, IvoclarVivadent

Svetlosno-polimerizijući, univerzalni kompozit za vrhunske nadoknade u prednjoj i bočnoj regiji   Indikacije: nadoknade kod mlečnih zuba nadoknade u bočnoj regiji (klase I i II) nadoknade klase V (cervikalni karijes, […]