Mali aparati za ordinaciju

March 10, 2020

Aparat za održavanje nasadnih instrumenata Assistina, w&h

Assistina aparati se koriste za unutrašnje čišćenje i podmazivanje nasadnih instrumenata. Postoji više modela ovog aparata, te svaki stomatolog može odabrati Assistinu u skladu sa kapacitetom svoje ordinacije. Assistina 301 […]
March 9, 2020

Autoklav Lisa, w&h

Lisa je trenutno jedan od najmodernijih autoklava. U skladu sa savremenim trendovima digitalizacije, ovaj aparat nudi mnoštvo mogućnosti za kontrolisanje ciklusa sterilizacije a samim tim i osigurava visok nivo bezbednosti […]
March 9, 2020

Autoklav Lara, w&h

Autoklav Lara poseduje jedan od najbržih ciklusa rada u svojoj klasi. Ovaj autoklav B klase nudi mogućnost konstantnog unapređivanja softvera a samim tim i procesa rada.   Prednosti: funkcionalan i […]
March 9, 2020

Autoklav Lina, w&h

Autoklav Lina je aparat B klase koji se može koristiti za sterilizaciju svih stomatoloških instrumenata. Lina ima mogućnost odloženog pokretanja kao i programiranja procesa sterilizacije.     Prednosti: poseduje Eco […]
March 2, 2020

Autoklav TauClave 3000 FRV (Fractionated Vacuum), Tau Steril

U skladu sa zahtevima tržišta i direktivama o medicinskim uređajima, TauClave 3000 Frakcionirani vakuum je autoklav B klase za sigurnu i efikasnu sterilizaciju šupljih, poroznih i čvrstih tela, bilo umotanih […]
March 2, 2020

Suvi sterilizator TauSteril2000, Tau Steril

TauSteril 2000 je automatski sterilizator koji radi po principu sterilizacije vrućim vazduhom. Ova vrsta sterilizacije je jedno od najefikasnijih sredstava za uklanjanje svih patogenih mikroba sa objekta, čak i onih […]