Mašine za frezovanje

August 8, 2018

Mašina za frezovanje Programill PM7, IvoclarDigital

PrograMill PM7 PrograMill PM7 postavlja nove industrijske standarde za digitalnu proizvodnju nadoknada u zubotehničkoj laboratoriji. Moćne performanse i dinamika ove mašine čine je jedinstvenom u PrograMill paleti. Veoma jaka mašina […]
August 8, 2018

Mašina za frezovanje PrograMill One, IvoclarDigital

PrograMill One PrograMill One je najmanja peto-osovinska mašina za glodanje na svetu. Ona kombinuje kvalitet industrijske produkcije sa visokom preciznošću i modernim dizajnom. Mašina je bežična i može se postaviti […]
June 28, 2016

Da li postoji tržište?

Stojanje u mestu znači stagnaciju -> uključite se u igru! Tržište na polju dentalne opreme i potrošnih materija se brzo menja. Nakon opsežnih ispitivanja došlo se do sledećih zaključaka. Zaključak […]
June 28, 2016

Predstavljanje: Wieland Dental

Wieland Dental, član Ivoclar Vivadent grupe, na dlanu. Poštovani prijatelji, nakon intenzivnog razmišljanja i istraživanja tržišta, menedžment Plast-DENT-a je odlučio da se upusti u igru zvanu CAD/CAM sistemi u stomatologiji. […]
June 28, 2016

CAD/CAD sistemi?

Otvorite svoj um za digitalnu stomatologiju. Puno se priča o raznim digitalnim sistemima, softverima, CNC mašinama za obradu… i sve se to naziva zajedničkim imenom CAD/CAM. Ali šta je uopšte […]
June 28, 2016

Prva prezentacija CAD/CAM sistema, Wieland Dental

Najbolje se vidi na licu mesta. Iz razloga sve većeg interesovanja i uključivanja u moderne trendove digitalne stomatologije Plast-DENT je odlučio da izvrši “uživo” prezentaciju Wieland Dental CAM i 3shape […]