SpeedCEM Plus, IvoclarVivadent

SpeedCEM Plus je samoadherirajući, samovezujaći kompozitni cement sa mogućnošću svetlosne polimerizacije koji pojednostavljuje i ubrzava proceduru cementiranja. Eliminiše potrebu za kondicioniranjem fosfornom kiselinom i bondiranjem.

 

Indikacije:

Samoadherirajuće cementiranje indirektnih nadoknada napravljenih od sledećih materijala

  • metala i mtal-keramike
  • visoko otporne keramike (cirkonijum-dioksid, litijum-disilikat i aluminijum oksid)
  • staklom ojačanih kompozita

 

Prednosti:

  • bez nagrizanja fosfornom kiselinom
  • bez prajmera, bonda ili adheziva za gleđ i dentin
  • direktna aplikacija uz uštedu vremena (nema ručnog mešanja, nema aktivacije kapsule, nema dodatnih koraka, precizna aplikacija, konstantan odnos mešanja)
  • jednostavno uklanjanje materijala
  • dobre vrednosti veze
  • visoka otpornost
  • visoka rentgen kontrasnost

Boje: transparentna, žuta, opakna