Variolink Esthetic, IvoclarVivadent

Varilink Esthetic je estetski svetlosno i dvojno vezujući kompozitni cement za trajno vezivanje zahtevnih kompozitnih i keramičkih nadoknada.

 

Indikacije:

Variolink Esthetic LC

  • trajno vezivanje staklo-keramičkih, litijum-disilikatnih i kompozitnih nadoknada (inleji, onleji i fasete)
  • koristiti isključivo kod nadoknada debljine ispod 2mm, koje imaju dovoljnu translucenciju (npr. IPS e.max HT)

Variolink Esthetic DC

  • trajno vezivanje staklo-keramičkih, litijum-disilikatnih i kompozitnih nadoknada (inleji, onleji i fasete)
  • nadoknade izrađene od opakne keramike , npr.oksidne keramike, uz napomenu da se adheziv mora zasebno svetlosno polimerizovati

Prednosti:

  • jasan i efikasan sistem boja
  • izvanredna stabilnost boje zahvaljujući formuli bez amina
  • jednostavno uklanjanje viška
  • fleksibilna konzistencija prema potrebama – idealna kombinacija tečne i stabilne konzistencije
  • idealna veza sa AdheSE Universal
  • pouzdana veza s nadoknadom preko Monobond Plus-a