OptraGate, IvoclarVivadent

OptraGate® retraktor za usne i obraze bez lateksa omogućava proširenje efektivnog polja rada i povećava udobnost. OptraGate retrahuje usne i obraze nežno i ravnomerno preko velike površine, čime omogućava efikasnu izolaciju u okviru polja tretmana. OptraGate je komforan za nošenje jer je trodimenzionalno fleksibilan. Čak i tokom dugotrajnih tretmana, prijanjanje za usne i obraze, kao i urezi za frenulume omogućavaju prijatno nošenje. OptraGate je dostupan u različitim veličinama, Regular, Small i Junior, kao i u bojama, beloj, plavoj i roze. Izbor boja pogotovo je pogodan kod dece i mlađih pacijenata.

 

Indikacije:

  • pogodan za upotrebu u dijagnostičke, preventivne i terapeutske svrhe (pogotovo restaurativne procedure, preparacija kaviteta, profesionalno čišćenje zuba, dijagnostičke procedure, skidanje kamenca, beljenje zuba, uzimanje otisaka.)

 

Prednosti:

  • efikasniji tretman i efikasnija izolacija
  • povećanje polja tretmana i pristupačnosti
  • komforan za nošenje