OptraSculpt, IvoclarVivadent

OptraSculpt® – instrumenti za modelovanje koji olakšavaju rad sa kompozitnim materijalima. Sastoje se od jednog osnovnog instrumenta visokog kvaliteta kao i specijalnih, blago elastičnih nastavaka za modelovanje u tri oblika

 

Prednosti:

  • ne lepe se: redukovana adhezija kompozita na instrument
  • tri različita nastavka za različite indikacije
  • manje napora kod finiširanja i poliranja