OptraStick, IvoclarVivadent

OptraStick® je fleksibilni instrument koji ima okruglast, fleksibilni adhezivni vrh. Ovaj vrh omogućava držanje inleja, onleja, i faseta (npr. IPS e.max), kao i laku i jednostavnu manipulaciju sa njima.

 

 

 

Prednosti:

  • jednostavno uzimanje nadoknada
  • jaka adhezija
  • sigurno pozicioniranje