Planmeca PlanCAD® Premium, Planmeca

Planmeca PlanCAD® Premium je napredan softver za dizajniranje radova za protetiku. Jednostavan je za korišćenje,  a obiman izbor indikacija i njegova sposobnost prilagođavanja različitim potrebama korisnika, čini softver idealnim alatom za kreiranje vrhunskih protetskih restauracija.

 

Široka paleta indikacija

Planmeca PlanCAD Premium vam omogućuje dizajniranje široke palete indikacija – što uključuje dizaj krunica i mostova (kapica, anatomskih kapica, monolitnih restauracija, konstrukcija), inleja, onleja, vinira, wax-up-a, teleskopskih krunica, krunice i abatmena na šraf, prečki i mostova na implantima, splintova i digitalnih modela za 3D štampu.

 

 

 

Svestrani alati

Olakšajte vaš proces dizajniranja upotrebom korisnički orijentisanih alata, sa izuzetnim opcijama, za naprednije aplikacije. Planmeca PlanCAD Premium nudi odličan izbor virtualnih artikulatora, a dostupna je i opsežna biblioteka implanata za dizajniranje individualnih abatmenata.

 

 

 

Vrlo prilagodljiv

Planmeca PlanCAD Premium može biti “skrojen” za različite profesionalne potrebe. Kroz korake u softveru se možete kretati pomoću vodiča, a onda preći u napredniji mod, kada vam trebaju veća sloboda i napredniji alati. S obzirom na njegovu modularnu strukturu, softver će rasti zajedno sa vašim poslovanjem – dodatni tipovi indikacija i opcija se mogu aktivirati kada vam zaista budu bili potrebni.

 

 

 

Prednosti otvorenih STL podataka

Potencijal stvarno otvorenih STL podataka leži u mogućnosti importovanja, eksportovanja i obrade STL mreža bez ograničenja. Planmeca PlanCAD Premium je otvoren alat za kreativne umove – softver vam daje slobodu u korišćenju podataka iz drugih izvora, bez dodatnih troškova.

 

 

 

Izuzetna integrisanost

Planmeca PlanCAD Premium je izuzetno integrisan sa drugim Planmeca proizvodima. Njegova integrisanost sa Planmeca intraoralnim skenerima osigurava tečan i efikasan proces rada. Kompletiran dizaj je moguće jednostavno izraditi Planmeca PlanMill® mašinama za glodanje.

 

 

Saznajte više o Planmeca intraoralnim skenerima > /link ka članku Planmeca intraoralni skeneri/

 

Saznajte više o Planmeca mašinama za glodanje > /link ka članku Planmeca glodalice/

 

 

Saznajte više o modulima Planmeca Romexis softvera ovde > /link ka članku Romexis moduli/

 

 

Tehničke specifikacije

Indikacije:

 • krunice, kapice, anatomske kapice, monolitne restauracije i konstrukcije
 • implantne prečke i mostove na implantima
 • inleji/onleji i viniri
 • dizajn wax-up-a
 • teleskopske krunice
 • zagrižajni splintovi
 • totalne proteze
 • smile disign

Softverski moduli:

Standardni moduli:

 • osnovni dizajn krunica i mostova
 • virtuelni artikulator i “true smile”
 • abatmenti i implantne precke
 • kreator modela za 3D štampanje
 • “Smile creator”

Dodatni modluli:

 • Bite Splint modul – dizajn zagrižajnog splinta
 • Full denture modul – dizajn digitalnih totalnih proteza sa nekoliko metoda rada
 • Partial CAD modul – dizajn delimičnih konstrukcija
 • Provisional modul – dizajn privremenih krunica i mostova
 • ZRS biblioteka zuba – velika biblioteka prirodnih zuba od Manfreda Viedmana, koja sadrži 61 set gornjih prednjih zuba, 19 setova donjih prednjih zuba, 19 setova gornjih bočnih i 19 setova donjih bočnih zuba

 

Importuje sledeće formate: STL, OBJ, OFF, PLY

Eksportuje sledeći format: STL

Nadogradnja: Opciona godišnja nadogradnja