Autoklav Lara, w&h

Autoklav Lara poseduje jedan od najbržih ciklusa rada u svojoj klasi. Ovaj autoklav B klase nudi mogućnost konstantnog unapređivanja softvera a samim tim i procesa rada.

 

Prednosti:

  • funkcionalan i ergonomski dizajn
  • idealnih dimenzija za rad
  • mogućnost unapređivanja rada i aktiviranja dodatnih opcija zahvaljujući aktivacionim kodovima
  • automatsko čuvanje podataka o ciklusu rada zahvaljujući USB stiku velikog kapaciteta

 

 

Tehnički podaci:

  • Napajanje: 200/ 240 V , 50/60 Hz
  • Potrošnja: 2 – 2,4 kW
  • Spoljne dimenzije: 465 x 452 x 646 mm
  • Težina: 42,5 /44 kg
  • Zapremine komore: 17 / 22 l