Autoklav TauClave 3000 FRV (Fractionated Vacuum), Tau Steril

U skladu sa zahtevima tržišta i direktivama o medicinskim uređajima, TauClave 3000 Frakcionirani vakuum je autoklav B klase za sigurnu i efikasnu sterilizaciju šupljih, poroznih i čvrstih tela, bilo umotanih ili odmotanih. Efikasan elektronski sistem koji kontroliše mikroprocesor omogućava stalno praćenje kroz sve različite faze izabranog ciklusa (pritisak, temperatura i vreme), prikazujući sve moguće anomalije na ekranu.

Opremljen je komorom od nerđajućeg čelika i dvostrukim rezervoarom za čistu i prljavu vodu. Tehnološki sistem koji upravlja aparatom takođe nudi opcije kao što su Bovie i Dick test. Frakcionirana vakuum tehnologija garantuje potpuno izbacivanje vazduha iz komore, nakon čega sledi faza sterilizacije i sušenja koja je omogućena zahvaljujući pumpi koja se koristi za potpuno uklanjanje zaostale pare zahvaljujući programu ventilacije.

Aparat se može povezati sa štampačem kako bi se registrovao ciklus i rezultati svake pojedinačne faze.

Prednosti:

 • vakuum pumpa za savršeno sušenje (TauClave 3000 vakuum)
 • pet programa: četiri na fiksnoj temperaturi i jedan specijalni program
 • programska kontrola pomoću “mikroprocesora”
 • upotreba demineralizovane vode = smanjeni troškovi
 • voda se ne reciklira: savršena higijena
 • apsolutna sigurnost: u slučaju lakog rada autoklav se zaustavlja, oslobađa pritisak i vizualizuje vrstu kvara

Tehnički podaci:

 • Napajanje: 230 V
 • Snaga: 1250  – 50 Hz
 • Dimenzije: 444 x 385 x 430 mm
 • Neto težina: 45 kg
 • Bruto težina: 50 kg
 • Dimenzije komore: prečnik 240 mm, dubina 350 mm