Kuplung MULTIflex LUX 460 LE, KaVo

MULTIflex LUX 460 LE kuplung za KaVo turbine, sa 6-pinskom konekcijom na crevu.

Izvor svetlosti je halogena sijalica unutar kuplunga, koji je opremljen ventilom koji onemogućava inficiranje vodenih kanala turbine mikroorganizmima.