Turbina SMARTtorque S619 LUX / S619C, KaVo

Pouzdana i pristupačna KaVo tehnologija.


Tehnologija KaVo, brenda kome verujete, sa inovacijama kao što su: balansirani turbinski kertridži, jedinstven dizajn povijenosti, tih, miran i pouzdan rad, sada je dostupna po pristupačnoj ceni.

SMART serija KaVo turbina ima silu stezanja borera od 30 N, kako boreri ne bi klizali, imali koncentrično sečenje i gladak rad. Turbine rade sa malim novoom buke, kako bi vaša ordinacija bila tiho mesto za rad, udobna i vama i pacijentima.

Dodatne informacije

  • Snaga / Radni pritisak: 15 W / 40 psi
  • Mlaznica za vodu: 4
  • Tip konekcije: preko KaVo Multiflex kuplunga
  • Glava (dimenzije, sistem…): standardna veličina / visina 14,5 mm, prečnik 12,5 mm
  • Lageri: keramički
  • Svetlo: da, kod modela S619 L
  • Sistem stezanja borera: na dugme