Planmeca 4D™ Jaw Motion, Planmeca

Planmeca 4D™ Jaw Motion je jedino pravo rešenje, integrisano u CBCT, za praćenje, vizuelizaciju i analiziranje pokreta vilice u 3D. Nudi neuporedivu vizuelizaciju 3D pokreta mandibule u realnom vremenu – kreira četvrtu dimenziju u dijagnostici.

 

 

Jedinstveno praćenje pokreta vilice

Nakon snimanja CBCT snimka pacijenta koji nosi markere za praćenje Planmeca 3D aparatom, koriste se integrisane Planmeca ProFace® kamere /podvučeno linkovati na članak x done Planmeca ProFace/ za praćenje pokreta donje vilice u odnosu na gornju.

 

Sveobuhvatna merenja i vizuelizacija

Planmeca 4D Jaw Motion omogućuje merenje i vizuelizaciju putanja pomeranja tačaka koje vas interesuju na frontalnom, sagitalnom i aksijalnom grafiku pokreta, kao i u 3D.

 

 

Deo Planmeca Romexis® softvera

Sve pokrete je moguće vizualizovati u Planmeca Romexis® softveru za snimanje u realnom vremenu. Moguće ih je i sačuvati za kasnije analize ili druge namene.

 

 

Jednostavna razmena podataka

Informacije o pomeranju i merenja se mogu jednostavno razmeniti sa 3-ćim softverima radi dalje analize i planiranje tretmana. Podržana su oba formata, XML i CSV.

 

 

Aplikacije

S obzirom na mogućnost vizuelizacije pomeranja mandibule i kondila, Planmeca 4D Jaw Motion se može koristiti kao pomoćno sredstvo kod temporomandibularnih ispitivanja, pred-operativnih planiranja i verifikacije post-operativnih tretmana, te za podešavanje artikulatora.