Planmeca AINO™ algoritam za uklanjanje artefakata, Planmeca

Svi Planmeca  aparati za 3D snimanje sadrže Planmeca AINO™ filter za šum. On smanjuje šumove na CBCT snimcima, a čuva vredne detalje. Planmeca AINO omogućuje upotrebu manjih vrednosti ekspozicije i poboljšava kvalitet snimka kada se koriste manje veličine voksela.

 

Za sve modove snimanja

Planmeca AINO™ analizira podatke o ekspoziciji za vreme rekonstrukcije CBCT snimka i adaptivno diferencira šum i fine detalje. On omogućuje umanjenje vrednosti ekspozicije u svim modovima snimanja smanjenjem šuma. Akronim AINO označava Adaptive Image Noise Optimiser (prim.prevodioca, adaptivni optimizator šuma snimka).

 

 

Poboljšan kvalitet za male veličine voksela

Planmeca AINO™ omogućuje upotrebu nižih vrednosti ekspozicije i pomaže u poboljšavanju kvaliteta snimka kod korišćenja malih veličina voksela – kao u npr. endodontskom modu snimanja, za koji je šum na snimku vrlo karakterističan, s obzirom na vrlo male veličine voksela.

 

 

Snimanje malom dozom zračenja bez šuma

CBCT snimci napravljeni našim Planmeca Ultra Low Dose™ protokolom snimanja mogu imati veći nivo šuma s obzirom na izuzetno niske doze radijacije. Planmeca AINO je takođe vrlo koristan alat u tim slučajevima, gde se smanjenjem šuma na tim snimcima dolazi do jasnih rezultata.

 

Saznajte više > (link ka članku Planmeca Ultra Low Dose)