3D desktop skeneri 2018, 3shape

3Shape laboratorijski skeneri za sve potrebe


 U skladu sa sve većom konkurencijom i razvojem digitalnog tržišta, 3Shape je krajem februara 2017 godine zvanično lansirao novu liniju skenera i potpuno izmenjen program godišnjih licenci.  Ove novine omogućavaju čak i malim laboratorijama, sa jednim zaposlenim, da se digitalizuju.

Verovatno najveća promena koju su svi čekali je nova strategija godišnjih licenci. Sada ja na vama da odaberete skener sa softverom za koji se plaća godišnja licenca ili skener bez troškova za licencu.

Nova serija E skenera omogućava visok kvalitet radova, napredne tehnike skeniranja kao i preciznost CAD/CAM rada po kojoj je 3Shape prepoznatljiv, ali po pristupačnijoj ceni. Skeneri E serije imaju dve kamere od po 5 megapiksela, Blue Led i višeslojno skeniranje visoke brzine za optimalnu sliku i tačnost. Zahvaljujući ovim karakteristikama, 3Shape E skeneri sada mogu da završe više skeniranja za manje vremena.  Svojim mogućnostima koje smanjuju troškove ovi skeneri takođe povećavaju produktivnost laboratorije. Skeniranje otiska omogućava laboratoriji da skenira tradicionalne otiske bez izlivanja modela. Sa druge strane, opcija auto starta pokreće skeniranje čim se model stavi u E skener.

Ove promene za Plast-DENT znače da sada možemo da ponudimo isplativu digitalnu opremu i pomognemo čak i najmanjim laboratorijama da razviju svoj posao. Sve to, naravno, uz personalizovanu tehničku podršku na koju su naši klijenti već navikli tokom godina.

3Shape lab scanners 2017

Untitled-1

NOVO multi-linijsko i All-in-one skeniranje

produktivnost_3shape

Povećava produktivnost do 40%

Multi-linijski skeneri snimaju više linija skenova u jednom potezu, radi veće brzine.
All-in-one skeniranje D2000 omogućuje korisnicima skeniranje modela, svih patrljaka i sve informacije o okluziji -> sve u jednom skeniranju.*
*Moguće je pojavljivanje potrebe za dodatnim skeniranjem kod slučajeva sa limitiranim interproksimalnim prostorom između patrljaka i susednih zuba. Svi patrljci moraju biti obrađeni i separirani.

Dokumentovana preciznost skeniranja (ISO 12836)

iso_3shape

Preciznost skeniranja na koju se stvarno možete osloniti

Pre nabavke skenera, informišite se o metodi merenja preciznosti, koja stoji iza tvrdnji proizvodača. Ovo je naša…
3Shape meri i dokumentuje preciznost svih skenera korišcenjem ISO 12836 standarda i etaloniranim objektom za validaciju implatnih nosaša.

RealColor™ tehnologija

boja_3shape

Skeniranje tekstura u boji poboljšava vidljivost detalja

Jedinstveno skeniranje teksture pravi fotografije površine modela i vrlo precizno ih “lepi” na 3D model. Tehničarima omogućuje iscrtavanje pomoćnih markera na modelu u njihovom procesu dizajniranja.

Skeniranje otisaka

sken_otiska_3shape

Skeniranje otisaka je sigurna investicija

U budućnosti skeniranje otisaka se očekuje da postane standard u 3D skeniranju. Svi 3Shape laboratorijski skeneri sadrže Adaptiv Impresion Scanning modul, koji nudi laboratorijama skeniranje otisaka

Untitled-1

a31