CAD poeni za Dental System, 3shape

Tačkica po tačkica…


Želite da proširite vaše poslovanje?

Jednostavno pristupite indikacijama iz naprednog dizajna.

3Shape CAD poeni su „startni” ili “ekspanzioni paket” za laboratorije koje žele da ponude široku paletu indikacija uz minimalanu početnu investiciju. CAD poeni daju laboratorijama pristup tipa placanje-po-dizajnu naprednim add-on modulima za dizajniranje prilagodenih abatmenata, implantno nošenih precki & mostova, parcijalnih proteza, totalnih proteza i izradu modela (Model Builder™) sa TRIOS® i skenova 3. lica. Uz minimalne troškove.

Untitled-1

Kako to radi?

CAD poeni su dostupni laboratorijama koje su nosioci licence Dental System™
Kupite 3Shape CAD poene direktno na 3Shape Webshop-u ili kod vašeg 3Shape distributera*
Koristite CAD poene odmah, kako bi ste platili “na licu mesta” za kreiranje novog dizajna
CAD poeni pristup 3Shape-ovim naprednim add-on modulima za dizajniranje: prilagodeni abatmenti, implantno nošene precke & mostove, parcijalne proteze, totalne proteze i izrada modela (Model Builder™) sa TRIOS® i skenova 3. lica.
Jednostavno pratite stanje vaših CAD poena, statusnim pregledom u Control Panel-u
Dobijate indikaciju sa linkom „Kupovina” kada vam ponestaje CAD poena

*informišite se kod svog distributera

Idealan „startni paket” za laboratorije svih velicina

Cenovna efikasnost – pristup indikacijama iz napredog dizajna bez inicijalne investicije u add-on module.
Minimalan rizika – fleksibilno i sigurno investiciono rešenje za manje laboratorije, koje tek pocinju sa CAD/CAM-om.
Fleksibilnost – koristite CAD poene za prilagodene abatmente, implantno nošene precke & mostove, parcijalne proteze, totalne proteze i izradu modela sa TRIOS® i skenova 3. lica.
„Izdržljivost” – CAD poeni -> nikada ne isticu.
Kupovina po potrebi – kupite kada su vam potrebni, bilo kog dana u bilo koje vreme na 3Shape Webshop-u.

CAD poeni su fleksibilni – vi birate indikaciju
CAD poeni se mogu koristiti za dizajn raznih naprednih indikacija.

pdfPreuzmite PDF