Mašina za frezovanje PrograMill One, IvoclarDigital

PrograMill One je najmanja peto-osovinska mašina za glodanje na svetu. Ona kombinuje kvalitet industrijske produkcije sa visokom preciznošću i modernim dizajnom. Mašina je bežična i može se postaviti bilo gde u laboratoriji, s njom se upravlja pomoću tableta ili smart telefona. Ovaj novi način komunikacije između mašine i čoveka znači da se može perfektno integrisati u laboratoriju. Ovo je Digitalna Stomatologija 4.0.

Image

5XT – nova generacija frezovanja

Inovativna tehnologija 5-osovinskog frezovanja znači, da seblok, koji se izrađuje, pomera oko alata. Dodir je konstantan, što znači da alat sve vreme dodiruje blok. Na ovaj način, značajno se skraćuje vreme rada, te smanjuje trošenje alata. Rezultat je izvanredan kvalitet površine i izvanredno zaptivanje nadoknade. U zavisnosti od materijala i indikacije, koriste se odgovarajuće proverene strategije, čime se dorada smanjuje na minimum.

Visoka automatizacija i konfor

Kamera, integrisana u PrograMill One automatski beleži sve informacije vezano za materijal i alat. Na ovaj način, upotreba različitih materijala je veoma jednostavna, kao i ubacivanje novih materijala. Materijal, veličina, boja i translucencija automatski su pročitane zahvaljujući Data Matrix Code-u, koji je odštampan na bloku. OSD (Optički Status Displej) informiše korisnika vizuelno o trenutnom stanju mašine.

Vaše prednosti:

• Izvanredan kvalitet površine
• Izvanredno zaptivanje
• Kratko vreme izrade
Osobine:
• 5-osovinska tehnologija okreta (5XT)
• Brzina i preciznost, zahvaljujući 5XT
• Šaržer sa 5 mesta za blokove i 8 mesta za alate
• Integrisana kamera za visoki nivo automatizacije
• Jednostavna i bežična kontrola putem aplikacije
• Optički Status Displej
• Potpuno automatski menadžment materijala i alata

Indikacije:
• Inleji, onleji, fasete
• Parcijalne krune, krune
• Mostovi (do 45 mm dužine)

Materijali:
• IPS e.max CAD
• IPS e.max ZirCAD
• IPS Empress CAD
• Telio CAD

 

PrograMill One App

Produkt Shot
PrograMill One je bežičan i može se kontrolisati sa bilo kod mesta u laboratoriji putem aplikacije na tabletu ili smart telefonu. Na ovaj način, uvek ste informisani o statusu mašine.

App karakteristike
• Menadžment narudžbi: pregled narudžbi, trenutni status, kontrola šaržera za blokove
• Menadžment alata: status alata, kontrola pozicije šaržera sa 8 mesta
• Menadžment mašine: pregled podataka, status mašine, status filtera
• Menadžment alata: status alata, kontrola pozicije šaržera sa 8 mesta
• Menadžment mašine: pregled podataka, status mašine, status filtera