Mašina za frezovanje Programill PM7, IvoclarDigital

Produkt Shot

PrograMill PM7

PrograMill PM7 postavlja nove industrijske standarde za digitalnu proizvodnju nadoknada u zubotehničkoj laboratoriji. Moćne performanse i dinamika ove mašine čine je jedinstvenom u PrograMill paleti. Veoma jaka mašina u mogućnosti je da proizvede nadoknade od različitih materijala u mokrom ili suvom modu, i pogodna je za širok spektar indikacija. Visoka dinamika i efikasnost mašine vode preciznoj i brzoj proizvodnji. 5-osovinsko frezovanje kontrolisano je putem integrisanog PC računara, sa ekranom osetljivim na dodir.
Izbor materijala i šaržer omogućavaju nezavisnu i konzistentnu proizodnju. Centralni šaržer sa 8 diskova /48 e.max blokova i do 20 alata omogućavaju upotrebu ispravne strategije rada. Integrisani jonizator redukuje vreme čišćenja nakon upotrebe PMMA na minimum.

Produkt Shot

PrograMill PM7 nudi sigurnu investiciju i vrhnusko rešenje za preciznu i efikasnu proizvodnju zubnih nadoknada.

Prednosti:
• 970 Watt snage za vrhunske rezultate
• Servo motori za najveću moguću brzinu
• Intuitivna operabilnost i ekran osetljiv na dodir
• Integrisan CNC PC i inteligentan menadžment mašine
• Jonizator i automatsko čišćenje (Active Air Suction)

 

Image

Karakteristike:
• Hibridna operabilnost: automatsko menjanje između suvog i mokrog režima rada
• Integrisani jonizator i funkcija automatskog čišćenja
• Šaržer sa 20 pozicija za alate za nezavisan rad
• Potpuno automatski rad sa materijalima
• Intuitivni režim rada za jednostavnu upotrebu

Material Gesamt
Materijali:
• IPS e.max CAD
• IPS e.max ZirCAD
• IPS Empress CAD
• Telio CAD
• Colado CAD CoCr4
• Colado CAD Ti2 i Ti5
• SR Vivodent CAD
• IvoBase CAD
• ProArt CAD

Indikacije
• Inleji, onleji, fasete
• Parcijalne krune, krune
• Mostovi
• Hibridni mostovi
• Totalne digitalne proteze