IPS Ivocolor

Ivocolor Ceramic Characterization

 

 

IPS Ivocolor je univerzalna paleta boja i glazurnih materijala za tehniku presovanja, CAD tehniku i fasetiranje keramike Ivoclar Vivadent-a kao i Zenostar cirkonijuma. Od sada zubnim tehničarima treba samo jedna vrsta materijala za individualizaciju i glaziranje restauracija. To vam omogućava da radite efikasnije, poboljšat ekonomsku efikasnost laboratorije i izrađujete restauracije konstantnog visokog kvaliteta.

IPS Ivocolor je pogodan za karakterizaciju i glaziranje keramike i visoke i niske temperature fuzije, koje pripadaju rasponu CTE između 9,5 i 16,6 x 10-6 / K. Fino mleven keramički prah u odabranim kompozicijama boja, paste u novorazvijenoj formulaciji gela, i odgovarajuće tečnosti, olakšaće radne postupke i dovesti do estetski izvanrednih rezultata. Novorazvijene glazure daju pouzdane rezultate pečenja s precizno dobijenim bojama.

 

Prednosti:
• Individualne slobode u prilagođavanju restauracija zbog
široke palete boja
• Jasno rukovanje zbog inovativne formulacije pasta
• Visoki sjaj dobija se već na temperaturama pečenja od 710°C
• Besprekorni rezultati sjaja – bez sivih ili belih diskoloracija

Indikacije:
• Površinska karakterizacija restauracija
• Podešavanje svetline fasetiranih materijala
• Individualizacija kod “cut-back” tehnike
• Karakterizacija boja kod tehnika fasetiranja
• Individualizacija boja gingive

Brošuru možete preuzeti na IPS Ivocolor