Peć za keramiku Programat P310, IvoclarVivadent

398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_L

Svojim kompaktnim dizajnom, Programat P310 se zasniva na najvažnijem, pa je kao takav optimalna peć za dnevnu rutinu u laboratoriji.


Zahvaljujući novom displeju u boji, sa touch-screen funkcijom i već proverenom zaštićenom tastaturom, P310 peć postaje još jednostavnija za rad u poređenju sa onima iz prethodne generacije P300/G2.

Peć je opremljena brojnim IvoclarVivadent programima, koji su usklađeni s materijalima poput IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine i IPS Empress, koji osiguravaju direktno korištenje peći – bez programiranja. U zavisnosti od opsega primene, korisnik može birati između različitih načina rada (normalno, zaštićeno ili proizvodnja).

Nadalje, Programat P310 opremljen je QTK2 tehnologijom, koja je odgovorna za homogenu raspodelu toplote u komori za pečenje, što dovodi do optimalnih rezultata pečenja i produžuje životni vek grejnih elemenata. I na kraju, novi kontrolni sistem vakuum pumpe sa tehnologijom dvostrukih ventila osigurava bešumni rad sa uštedom energije.

Prednosti:
– displej u boji sa touch-screen funkcijom i membranska zaštićena tastatura,
– jednostavan rad zahvaljujući velikim ikonama,
QTK2 tehnologija sa SiC donjim reflektorom,
– tehnologija uštede energije,
OSD displej,
– dijagnostika na preko interneta, e-mail i podataka datoteke,
– izbor tri različita načina rada (normalni, zaštićeni, proizvodnja),
– ugrađen nosač klešta,
– 300 individualnih programa pečenja,
– tehnologija dvostrukog vakuuma.

Dodatne informacije

  • Napon: 220-240 V / 50–60 Hz, ili 100-120 V / 50–60 Hz
  • Dimenzije, zatvorena (ŠxVxD): 320/390 (sa tacnom za hlađenje) x 315 x 465 mm
  • Dimenzije komore za pečenje (øxV): 90 x 80 mm
  • Maksimalna temperatura pečenja: 1.200 °C
  • Standardna boja / opcione boje: bela