May 19, 2020

Planmeca 3D dentalno snimanje, Planmeca

Svi Planmeca CBCT aparati podržavaju tri različite vrste 3D dentalnih snimaka, panoramske i cefalometrijske snimke, i snimke viličnih lukova. Uživajte u CBCT snimcima visokog kvaliteta – uvek po optimalnoj dozi […]
May 19, 2020

Uporedite Planmeca CBCT aparate za snimanje, Planmeca

      Viso G5 Viso G7 3D s 3D Classic 3D Plus 3D Mid 3D Max Planmeca CALM™ korekcija artefakata od pomeranja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ […]
May 19, 2020

Romexis® 3D implantologija, Planmeca

Planmeca Romexis® 3D softver za potpuno digitalnu implantologiju poseduje dva podmodula specijalno usmerena ka implantologiji – jedan za virtualno planiranje implanata i jedan za dizajniranje hirurških vođica. Oba su jednostavne […]
May 19, 2020

Romexis® 3D Ortho Studio, Planmeca

Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio modul nudi ortodontskim i dentalnim laboratorijama nekoliko inovativnih alata za planiranje tretmana u 3D. Napredan ortodontski softver omogućuje efikasnu izradu clear aligner splintova lokalno – […]
May 19, 2020

Romexis® za 3D snimanje, Planmeca

Planmeca Romexis® softverska platforma nudi svestrane i intuitivne alate za potrebe raznih kliničara i specijalista – pomaže svim vrstama klinika da dostignu svoj puni potencijal i pruže najbolju moguću negu. […]