optragloss

March 25, 2020

OptraGloss, IvoclarVivadent

OptraGloss – jedan sistem poliranja za sve materijale ( kompoziti, staklo-keramika, cirkonija). OptraGloss je univerzalni sistem poliranja za intraoralnu i ekstraoralnu upotrebu. Pogodan je za poliranje do visokog sjaja svih […]