optrasculpt

March 25, 2020

OptraSculpt Pad, IvoclarVivadent

OptraSculpt® Pad je instrument za konturisanje sa specijalnim pad nastavkom, koji je dizajniran za efikasno oblikovanje kompozita na većim površinama, bez lepljenja. Visoko fleksibilna sintetička masa otimalno se prilagođava i omogućava […]
March 25, 2020

OptraSculpt, IvoclarVivadent

OptraSculpt® – instrumenti za modelovanje koji olakšavaju rad sa kompozitnim materijalima. Sastoje se od jednog osnovnog instrumenta visokog kvaliteta kao i specijalnih, blago elastičnih nastavaka za modelovanje u tri oblika   […]