SERVIS

Fotolia62078757SubscriptionXXL-1649x1000

Servisno odeljenje Plast-DENTa se bavi instalacijom, montiranjem, održavanjem i servisiranjem stomatološke i zubotehničke opreme firmi čiji smo zastupnici.

Naš tim profesionalaca ima dugogodišnje iskustvo i znanje stečeno na mnogobrojnim kursevima i obukama u zemlji i inostranstvu. Potvrda kvaliteta našeg servisa je i činjenica da smo regionalni trening centar za servisere za firme Planemca, Gnatus i IvoclarVivadent. Originalni rezervni delovi i specijalni standardizovani alati koje koristimo pri servisiranju, garantuju našim korisnicima sigurnost i optimalni kvalitet usluga.

Rasprostranjena mreža servisnih centara u Srbiji i Crnoj Gori omogućuje nam reagovanje na zahtev korisnika u najkraćim mogućim rokovima.

Usluge koje nudimo

  • Besplatna isporuka i montaža aparata kupljenih u Plast-DENTu
  • Besplatna konsultacija pri planiranju nove ordinacije i laboratorije sa potrebnim tehničko-prostornim karakteristikama
  • Obezbeđena garancija za svaki novi uređaj
  • Održavanje opreme kupljene u Plast-DENTu
  • Obuka za pravilno korišćenje i održavanje aparata
  • Servisiranje sa originalnim delovima proizvođača

Samo sa redovnim održavanjem i servisiranjem Vaša oprema može da funkcioniše pravilno i  dugotrajno!

U slučaju potrebe za servisiranjem opreme, možete nas kontaktirati telefonom ili mailom:

Koordinator servisa, Zoran Todorović
tel: +381/69/5533514
email: zorantodorovic@plastdent.com

Glavni serviser, Branislav Nedeljković
tel: +381/69/4149757
email: branislavnedeljkovic@plastdent.com